معنی و ترجمه کلمه با بى حوصلگى حرف زدن به انگلیسی با بى حوصلگى حرف زدن یعنی چه

با بى حوصلگى حرف زدن

rave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها