معنی و ترجمه کلمه با بیل کندن به انگلیسی با بیل کندن یعنی چه

با بیل کندن

shovel
spade
spud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها