معنی و ترجمه کلمه با تازیانه دسته کوتاه زدن به انگلیسی با تازیانه دسته کوتاه زدن یعنی چه

با تازیانه دسته کوتاه زدن

quirt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها