معنی و ترجمه کلمه با ترشى مخلوط کردن به انگلیسی با ترشى مخلوط کردن یعنی چه

با ترشى مخلوط کردن

souse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها