معنی و ترجمه کلمه با تشریفات انجام دادن به انگلیسی با تشریفات انجام دادن یعنی چه

با تشریفات انجام دادن

solemnize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها