معنی و ترجمه کلمه با تعظیم خارج شدن به انگلیسی با تعظیم خارج شدن یعنی چه

با تعظیم خارج شدن

bow out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها