معنی و ترجمه کلمه با تعیین کامل به انگلیسی با تعیین کامل یعنی چه

با تعیین کامل

completely specified

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها