معنی و ترجمه کلمه با تقوا به انگلیسی با تقوا یعنی چه

با تقوا

virtuous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها