معنی و ترجمه کلمه با تلمبه خالى کردن به انگلیسی با تلمبه خالى کردن یعنی چه

با تلمبه خالى کردن

pump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها