معنی و ترجمه کلمه با تله گرفتن به انگلیسی با تله گرفتن یعنی چه

با تله گرفتن

snare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها