معنی و ترجمه کلمه با تماس شمشیر به شانه شخصى لقب شوالیه به او اعطا کردن به انگلیسی با تماس شمشیر به شانه شخصى لقب شوالیه به او اعطا کردن یعنی چه

با تماس شمشیر به شانه شخصى لقب شوالیه به او اعطا کردن

dub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها