معنی و ترجمه کلمه با تنبلى حرکت کردن به انگلیسی با تنبلى حرکت کردن یعنی چه

با تنبلى حرکت کردن

loiter
lop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها