معنی و ترجمه کلمه با تهدید از کسى چیزى طلبیدن به انگلیسی با تهدید از کسى چیزى طلبیدن یعنی چه

با تهدید از کسى چیزى طلبیدن

blackmail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها