معنی و ترجمه کلمه با توانایى به انگلیسی با توانایى یعنی چه

با توانایى

ably
mightily

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها