معنی و ترجمه کلمه با توجه به این که به انگلیسی با توجه به این که یعنی چه

با توجه به این که

as regards
as respects

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها