معنی و ترجمه کلمه با توضیح روشن کردن به انگلیسی با توضیح روشن کردن یعنی چه

با توضیح روشن کردن

explain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها