معنی و ترجمه کلمه با تپانچه بر بدن کسى زدن به انگلیسی با تپانچه بر بدن کسى زدن یعنی چه

با تپانچه بر بدن کسى زدن

pistol whip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها