معنی و ترجمه کلمه با تکان بیرون بردن به انگلیسی با تکان بیرون بردن یعنی چه

با تکان بیرون بردن

shake out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها