معنی و ترجمه کلمه با تکبر راه رفتن به انگلیسی با تکبر راه رفتن یعنی چه

با تکبر راه رفتن

brag
prance
swagger

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها