معنی و ترجمه کلمه با تکمه محکم کردن به انگلیسی با تکمه محکم کردن یعنی چه

با تکمه محکم کردن

button

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها