معنی و ترجمه کلمه با تیشه صاف کردن به انگلیسی با تیشه صاف کردن یعنی چه

با تیشه صاف کردن

adz
adze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها