معنی و ترجمه کلمه با ثبات به انگلیسی با ثبات یعنی چه

با ثبات

constant
stable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها