معنی و ترجمه کلمه با جاده صاف کن جاده را صاف کردن به انگلیسی با جاده صاف کن جاده را صاف کردن یعنی چه

با جاده صاف کن جاده را صاف کردن

steamroller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها