معنی و ترجمه کلمه با جرات با تهور به انگلیسی با جرات با تهور یعنی چه

با جرات با تهور

tooth and nail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها