معنی و ترجمه کلمه با جرات به انگلیسی با جرات یعنی چه

با جرات

courageous
gamey
gamy
great hearted
gritty
intrepid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها