معنی و ترجمه کلمه با جست و خیز حرکت کردن به انگلیسی با جست و خیز حرکت کردن یعنی چه

با جست و خیز حرکت کردن

leapfrog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها