معنی و ترجمه کلمه با جلوه به انگلیسی با جلوه یعنی چه

با جلوه

gorgeous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها