معنی و ترجمه کلمه با جهت به انگلیسی با جهت یعنی چه

با جهت

purposeful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها