معنی و ترجمه کلمه با جیغ و داد بازى کردن به انگلیسی با جیغ و داد بازى کردن یعنی چه

با جیغ و داد بازى کردن

roil
romp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها