معنی و ترجمه کلمه با جیغ و فریاد افشاء کردن به انگلیسی با جیغ و فریاد افشاء کردن یعنی چه

با جیغ و فریاد افشاء کردن

squeak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها