معنی و ترجمه کلمه با حالت به انگلیسی با حالت یعنی چه

با حالت

espressivo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها