معنی و ترجمه کلمه با حداکثر سرعت دویدن به انگلیسی با حداکثر سرعت دویدن یعنی چه

با حداکثر سرعت دویدن

sprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها