معنی و ترجمه کلمه با حرمت به انگلیسی با حرمت یعنی چه

با حرمت

deferential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها