معنی و ترجمه کلمه با حسن نیت به انگلیسی با حسن نیت یعنی چه

با حسن نیت

bona fide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها