معنی و ترجمه کلمه با حیله فراهم کردن به انگلیسی با حیله فراهم کردن یعنی چه

با حیله فراهم کردن

jockey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها