معنی و ترجمه کلمه با خاصیت چکش خوارى به انگلیسی با خاصیت چکش خوارى یعنی چه

با خاصیت چکش خوارى

malleability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها