معنی و ترجمه کلمه با خال تزیین کردن به انگلیسی با خال تزیین کردن یعنی چه

با خال تزیین کردن

spot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها