معنی و ترجمه کلمه با خام دستى زدن به انگلیسی با خام دستى زدن یعنی چه

با خام دستى زدن

foozle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها