معنی و ترجمه کلمه با خاک رس پوشاندن به انگلیسی با خاک رس پوشاندن یعنی چه

با خاک رس پوشاندن

gault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها