معنی و ترجمه کلمه با خاک پوشاندن به انگلیسی با خاک پوشاندن یعنی چه

با خاک پوشاندن

earth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها