معنی و ترجمه کلمه با خدعه و فریب درست کردن به انگلیسی با خدعه و فریب درست کردن یعنی چه

با خدعه و فریب درست کردن

rig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها