معنی و ترجمه کلمه با خزه پوشاندن به انگلیسی با خزه پوشاندن یعنی چه

با خزه پوشاندن

moss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها