معنی و ترجمه کلمه با خستگى راه رفتن به انگلیسی با خستگى راه رفتن یعنی چه

با خستگى راه رفتن

trudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها