معنی و ترجمه کلمه با خمیر پوشاندن به انگلیسی با خمیر پوشاندن یعنی چه

با خمیر پوشاندن

batter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها