معنی و ترجمه کلمه با درجه عالى به انگلیسی با درجه عالى یعنی چه

با درجه عالى

magna cum laude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها