معنی و ترجمه کلمه با درشتى به انگلیسی با درشتى یعنی چه

با درشتى

hardly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها