معنی و ترجمه کلمه با دستکارى به انگلیسی با دستکارى یعنی چه

با دستکارى

manipulative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها