معنی و ترجمه کلمه با دست انجام شده به انگلیسی با دست انجام شده یعنی چه

با دست انجام شده

handwork
handy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها