معنی و ترجمه کلمه با دست باز به انگلیسی با دست باز یعنی چه

با دست باز

freehand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها