معنی و ترجمه کلمه با دست ماهى گرفتن به انگلیسی با دست ماهى گرفتن یعنی چه

با دست ماهى گرفتن

grabble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها